Felügyelő Bizottság

Nyomtatás

A Felügyelőbizottság az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzéséért felelős háromtagú szerv. Tagjait a Küldöttgyűlés öt évre választja.

 

A Felügyelőbizottság tagjai:

Májer József elnök
Kovácsné Drozda Aranka tag
Serfőző Szabolcs tag